Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.


Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost , se sídlem , identifikační číslo: , formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

 

 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a zašlete nám ho v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát (prodávající):

 

Pavel Matoušek / eshop : www.kamikava.cz

IČO : 87882744

Hutník 1441, 69801 Veselí nad Moravou

email: kami@kamikava.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží.

označení zboží            ….............................................

 

datum objednání         ….............................................

 

číslo objednávky         ….............................................

 

datum obdržení           ….............................................

jméno a příjmení spotřebitele                          ....................................................................................

adresa spotřebitele                                         .....................................................................................

 

bankovní účet spotřebitele .....................................................................................


 

 

......................................................................... ..........................................................................................................

datum a podpis spotřebitele ( pokud je formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

Formulář odešlete elektronicky na emailovou adresu kami@kamikava.cz nebo na adresu prodávajícího.

 

 

 

 

Reklamační protokol

(vyplňte tento formulář a zašlete nám ho společně s reklamovaným zbožím)

 

Adresát (prodávající):

 

Pavel Matoušek / eshop : www.kamikava.cz

IČO : 87882744

Hutník 1441, 69801 Veselí nad Moravou

email: kami@kamikava.cz


 

Reklamační část :  (vyplní zákazník)

 

Oznamuji, že reklamuji níže uvedeného zboží.


označení zboží            ….............................................

 

datum objednání         ….............................................

 

číslo objednávky         ….............................................

 

datum obdržení           ….............................................

 

důvod reklamace (prosím podrobne popište vadu)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................


jméno a příjmení spotřebitele                          ....................................................................................


adresa spotřebitele                                         .....................................................................................

 

bankovní účet spotřebitele                              .....................................................................................


 

 

.........................................................................

datum a podpis spotřebitele


 

 

Vyplněný formulář prosím odešlete spolu s reklamovaným zbožím na adresu prodejce.